Ana Sayfa
DirectAdmin MySQL root şifresi

DirectAdmin MySQL root şifresini kurulum sırasında belirlemektedir ve bu şifreleri setup.txt adında bir dosyada saklamaktadır, eğer bu şifreyi değiştirmediyseniz bu dosyanın içinde bulabilirsiniz, dosyanın içeriğini görmek için:

 

less /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

mysql= ile başlayan kısımda mysql şifresini bulabilirsiniz

ssh ya da konsol ile mysql'e şifre şifresiz girmek istiyorsanız /root/ dizini içerisinde .my.cnf adında bir dosya oluşturun: oluşturmak için:

 

touch /root/.my.cnf

 

yazın, daha sonra bu dosyayı düzenlemek için açın:

vi /root/.my.cnf

Dosyanın içerisine aşağıdaki bilgileri ekleyin:

[client]
user=root
password=XXXXXX

Password kısmını daha önceden setup.txt içinden aldığınız şifre ile doldurun, SHIFT+ZZ ya da :wq ile kaydedip çıkın. Bu adımdan sonra konsoldan MySQL'e girmek için mysql yazmanız yeterli olacaktır.

[root@test ~]# mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 169833
Server version: 5.0.77-log MySQL Community Edition (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

 

 
VeriTeknik Bilişim Ltd., Telekomünikasyon Kurumu'nun 24/03/2008 tarihli ve YS-308 sayılı belgesi ile Yer Sağlayıcı Lisansı'na sahiptir.
VeriTeknik Telekom Ltd., Telekomünikasyon Kurumu tarafından Erişim Sağlayıcı lisansı ile belgeneldirilmiştir.

VeriTeknik Bilişim Ltd., VeriTeknik Telekom Ltd. 2004 - 2011
Eskişehir Yolu 17.km. Çamlık Park Sitesi 2365. sk. No:7 Bağlıca Ankara 0312 234 20 00 - 234 20 01 - 234 18 11 - 234 18 12